Mono Fresh 91.5  แจกจริง แจกหนัก เอาใจชาว Fresher ตลอด เดือนส.ค. และเดือนก.ย. กับ กิจกรรม “โหลดปุ๊บ แจกปั๊บ”

Mono Fresh 91.5 แจกจริง แจกหนัก เอาใจชาว Fresher ตลอด เดือนส.ค. และเดือนก.ย. กับ กิจกรรม “โหลดปุ๊บ แจกปั๊บ”

Mono Fresh 91.5 จัดให้กับกิจกรรม แจกจริง แจกหนัก เอาใจชาว Fresher ตลอด เดือนส.ค. และเดือนก.ย. 2560 กับ กิจกรรม “โหลดปุ๊บ…