โครงการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา “พักตับ พักยก” กับ สสส.

Home / Lifestyle / โครงการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา “พักตับ พักยก” กับ สสส.

โครงการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา “พักตับ พักยก” กับ สสส.

 ตับของคุณต่อสู้กับสารพิษจากเหล้าเบียร์มานานแค่ไหนแล้ว…ถึงเวลาให้ตับได้ฟื้นฟู เข้าพรรษานี้ พักตับ พักยก! #เพราะตับฟื้นฟูได้ #งดเหล้าเข้าพรรษา #พักตับ #สสส