บรรยากาศงาน แถลงข่าว 2 Tone Concert

Home / Gallery / บรรยากาศงาน แถลงข่าว 2 Tone Concert

บรรยากาศงาน แถลงข่าว GSB 2 Tone Concert

รอบแถลงข่าว
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
ศิลปิน คุณบุรินทร์ และ คุณพีท พีระ

รอบแสดง

ครั้งที่ 1 : จัดแสดงวันที่ 17 มิถุนายน 2560
ศิลปิน เบน ชลา ทิศ และ B5

14.00 น. และ 19.00 น.

ครั้งที่ 2 : จัดแสดงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ศิลปิน ป๊อบ ปองกูล และ บอย ตรัย

14.00 น. และ 19.00 น.

ครั้งที่ 3 : จัดแสดงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560
ศิลปิน ธีร์ ไชยเดช และ เล็ก Grease Cafe

14.00 น. และ 19.00 น.

ครั้งที่ 4 : จัดแสดงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
ศิลปิน Polycat และ Boom Boom Cash

14.00 น. และ 19.00 น.

ครั้งที่ 5 : จัดแสดงวันที่ 2 กันยายน 2560
ศิลปิน ป๊อด และ สิงโต

14.00 น. และ 19.00 น.

ครั้งที่ 6 : โดยจัดแสดงวันที่ 30 กันยายน 2560
ศิลปิน Room 39 และ สงกรานต์

14.00 น. และ 19.00 น.