Mono Fresh 91.5 จะพาชาว Fresher “หนีกรุง” ไปฟังดนตรีที่หัวหินกัน!!

Mono Fresh 91.5 จะพาชาว Fresher “หนีกรุง” ไปฟังดนตรีที่หัวหินกัน!!

Mono Fresh 91.5 จะพาชาว Fresher “หนีกรุง” ไปฟังดนตรีที่หัวหินกัน!! กับคอนเสิร์ต “กาลครั้งสาม…หนีกรุง Summer Escape” พบกับความสนุกจาก ป๊อป ปองกูล ณัฐ…