Mono fresh 91.5 สวดมนต์ข้ามปี สสส.

ปีใหม่นี้  ชวนคนไทยสวดมนต์ข้ามปี และตั้งสัจจะอธิฐานบำเพ็ญบารมี พร้อมกัน ที่ 999 วัดทั่วประเทศ

Home / Activity, Fresh News / ปีใหม่นี้  ชวนคนไทยสวดมนต์ข้ามปี และตั้งสัจจะอธิฐานบำเพ็ญบารมี พร้อมกัน ที่ 999 วัดทั่วประเทศ

ปีใหม่นี้  ชวนคนไทยสวดมนต์ข้ามปี และตั้งสัจจะอธิฐานบำเพ็ญบารมี พร้อมกัน ที่ 999 วัดทั่วประเทศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั้งในกรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องกันมา โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จนสามารถสร้างกระแสได้จนเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ในปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลดีหลายประการ เช่น ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม สังคมไทยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ฯลฯ
สังคมไทยมีทางเลือกใหม่สำหรับร่วมกิจกรรมในค่ำคืน ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ตอบรับ ให้ความสนใจออกมาร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี จนเกิดเป็นกระแสความนิยม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล เสริมสร้างปัญญา ของตนเอง และของครอบครัว
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้ สสส.และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสนับสนุนให้เกิดการตั้งสัจจะอธิฐานบำเพ็ญบารมี โดยจะผลิตใบลงนามตั้งสัจจะอธิฐานบำเพ็ญบารมี จำนวน 300,000 ใบเพื่อแจกจ่ายให้วัดในเครือข่ายต่างๆ 999  วัดในทั่วประเทศ
ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมตั้งสัจจะอธิฐานฯได้ โดยสอบถามใบลงนามจากกิจกรรมของทางวัดนั้นๆได้  ขอความร่วมมือให้ทุกวัด ที่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอยู่แล้ว ได้เพิ่มกิจกรรมเชิญชวนให้มีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้น  ดังกล่าว โดย ซึ่งเมื่อลงนามแล้วประชาชนสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกที่บ้านเพื่อเน้นย้ำสัจจะอธิฐานได้ด้วย